Fırat Yıldırım

Kulübü Altınkulaç Yüzme Kulübü
Doğum Yılı 25